15 JULY COUP ATTEMPT AND TURKEY

In the night of 15 July 2016, a sneaky organization led by Fetullah Gülen, briefly known as FETÖ which is a parallel structure within the state, attempted a coup against the government and president who was elected by the public with a voting rate of 52 percent. For many years, this organization has infiltrated into military, police, judiciary, intelligence agencies and other governmental institutions, showing these infiltrations as religious activities and exploiting the religion.

The first rule of democracy is transparency. This organization is not an NGO as it undertakes its activities mischievously. This coup attempt is a clear sign that the Gulenist organization aimed at establishing a new regime like Iran, led by Fetullah Gülen. This terrorist organization created a global network of spies through its private schools in many countries under auspices of the USA, and leaked state secrets to foreign intelligence agencies. It also created the biggest network of betrayal against Muslim and other nations through its so called schools in the world.

As in the catastrophe of 9/11 in the U.S., this terrorist organisation killed many innocent civilians including our brothers and sisters regardless of being children or women. Tanks, jet fighters, helicopters opened fire on the innocent civilians through heavy artillery weapons and dropped bombs on the people and the tanks brutally crushed the people, killing 241 and injuring more than 2000 civilians. This organisation has committed atrocities aganst the followers of a legitimate government.

It must be known that there is not any mission in Islam like capturing state institutions stealthily. Islam, which is a religion of peace, bans all kinds of terrorism. Koran, the holy book of Islam, bans killing someone by stating that “if anyone slays a person, it would be as if he slew the whole people”. In Turkey, there is no obstacle to religious life. Despite Islam’s principles on freedom and justice, this terrorist organization abused Islam, brainwashed its sympathizers, provoked them and initiated a malicious attack against the government.

Turkish people, which consist of 72 different nations, heroically stopped this military coup attempt with their faith and love of nation. They showed the whole world how to defend their country and struggle for freedom by unblinkingly stand up against tanks, assault rifles and tyrants, and saved their sovereignity at the cost of their lives. They

showed that the faith has an irresistible moral force. Turkish history is full of examples of this moral force. The political parties representing almost all people in Turkey united against the coup, and made protests altogether.

Despite all these incidents, our economy has not been affected negatively and Turkish economy proved its strength thanks to economic reforms made in the last 15 years. All economic actors clearly indicated that their investments in Turkey will keep going. Turkey will continue to be a country that provides economic and political stability and makes the biggest investments in the region, as seen in the 3rd airport investment which is under construction with an investment value of USD 50 billion.

With this coup attempt, Turkey, which is the only country that has political and economic stability in the Middle East region, tried to be occupied with the support of some evil-minded countries. However, Turkey became a powerful shield against those who want to escalate the violance and inhuman activities in the Middle East.

Turkish people, who failed the coup within a night, will always keep its economic and political stability. These attempts will never stop or suspend the activities of public or private institutions. Turkish people are on the watch for their country.

As Turkish citizens, we condemn this coup attempt which is against our justice, freedom and stability. We declare that we are against all coup attempts that aim at destroying democracy, establishing a despotic junta regime.

Children of Anatolia has never been and will never be brought to heel. Long live freedom, democracy and justice!

We would be very glad if you share this letter with your family and friends.

Turkish Citizens Against Coup

COUP VAN 15 JULI EN TURKIJE

In de nacht van 15 juli 2016 heeft een terroristische organisatie onder leiding van Fetullah Gülen ( ook bekend als FETÖ een parallel structuur binnen de regering) een poging tot een coup tegen de regering en president die geselecteerd is door 52 procent van zijn volk tot werkelijkheid gebracht.

Al jaren heeft deze organisatie zich in het leger, bij de politie, justitie en andere intelligente instituten van de regering geinfiltreerd in vermomming van religieuze activiteiten en doeleinden.

De allereerste regel van democratie is transparantie. Deze organisatie is niet onder controle geweest van de regering sinds ze hun activiteiten ondergronds voldoen. De coup is een duidelijke indicatie op de intentie van de Gülenist organisatie om de huidige regering te vernietigen en een nieuwe regime te starten net zoals in Iran maar dan geregeerd door Fetullah Gülen.

Deze terroristische organisatie heeft een internationale netwerk van spionnen opgesteld via zijn prive scholen die verspreid zijn over de hele wereld met steun van de Verenigde Staten. Ze hebben informatie van de regering blootgesteld aan internationale intelligenties.

Bovendien hebben ze ook het grootste netwerk van verraad tegenover de Islamitische gemeenschap en andere naties veroorzaakt met hun ‘scholen’.

Net als de 11 september ramp van de Verenigde staten heeft deze terroristische organisatie onschuldige burgers vermoord waaronder ook vrouwen en kinderen. Militaire tanks, vliegtuigen en helikopters hebben het volk als doelwit genomen en geschoten. Er zijn bommen gegooid en mensen verpletterd met tanks. Zo zijn er 241 doden en meer dan 2000 gewonden. Deze organisatie heeft gruweldadige misdaden gepleegd tegen mensen die achter hun democratisch gekozen regering

In de Islam is er geen tolerantie voor misdaden tegen de staat. Islam, wat een religie van vrede is verbied alle vormen van terrorisme. Het heilige boek Koran zegt ook duidelijk dat het nemen van een mensenleven absoluut niet toegestaan is

‘Als iemand het leven neemt van een persoon zal het aanvaard worden als het vermoorden van de hele mensheid’.

In Turkije, is er geen obstakel voor het lijden van een conservatieve leven. Ondanks de principes van de Islam over vrijheid en rechtvaardigheid heeft deze terroristische organisatie de Islam misbruikt en vele mensen gehersenspoeld en aangemoedigd om een kwadaardige aanval te plegen tegen de regering.

Het Turkse volk wat bestaat uit 72 verschillende provincies heeft met liefde en loyaliteit aan hun land deze militaire coup gestopt. Ze hebben aan de hele wereld gedemonstreerd hoe je je land kan verdedigen. Zonder een moment te twijfelen hebben ze ongewapend tegenover heftige militaire voertuigen en wapens gestaan.

Ten koste van hun eigen leven hebben ze hun onafhankelijkheid gered.

Ze hebben laten zien dat hun geloof een onbreekbaar moraliteit is. De Turkse geschiedenis staat vol met vorbeelden van deze morele kracht. Alle politieke partijen van verschillende ideologien stonden in eenheid tegenover deze coup en hebben samen geprotesteerd.

Ondanks al deze incidenten is onze economie niet beinvloed op negatieve wijze. Dankzij de reformaties van de afgelopen 15 jaar is en blijft het krachtig op stand. Investeerders hebben laten weten door te gaan met investeren . Turkije is en zal doorgaan met het zijn van een land van economisch en politieke stabiliteit. Het maakt de grootste investeringen in de regio zoals te zien bij de 3de luchthaven van Istanbul met een investeringswaarde van 50 miljard dollar

Met deze coup poging is Turkije, de enige land met politieke en economische stabiliteit in het midden oosten, bijna tot bezetting genomen door sommige kwadaardige landen. Maar Turkije is een krachtige schild tegenover diegenen die het geweld en onmenselijke activiteiten in het midden oosten proberen te escaleren.

Het Turkse volk die de coup heeft stopgezet in 1 nacht zal Turkije en haar politieke en economische stabiliteit blijven beschermen. Deze pogingen zullen publieke of prive activiteiten van instituten niet stilzetten. Het Turkse volk is op de wacht voor haar land.

Als Turkse burgers veroordelen wij deze coup die tegen onze rechtvaardigheid, vrijheid en stabiliteit is. Wij verklaren hierbij dat wij tegen alle coups die onze democratie in gevaar brengen zijn.

De kinderen van Anatolië zijn nooit en zullen nooit tot hun knieen gebracht worden. Lang leve vrijheid, democratie en rechtvaardigheid!

U bent welkom om dit bericht te delen met u familie en vrienden

Het Turkse volk tegen de coup.