TÜRKİYE Û DARBEYA PANZDEYİ TÎRMEHÎ

Şeva Panzdeyi tîrmehî rêxistinê xayîn yani FETO di rêberiya Fetullah Gülende hastiye ko darbe bike lî xwermendu serok dewleti ku ji alî mileti ve jî sedi pêncîw diduya wî nihaptıe. Evî rêxistinê zu deye bi nâvî din ketiye nâvâ emniyet û saloxi û dadgeh û mezreki dewlet din u azadîye din û wijdan ser hesabi hwe hebitandiye. Mercî demokrasîyu yekem şeffaftiye. Ev rêxistinê jber ku bi diziw u hain tîyê di ğebite jî karkeri geli nayte hesabi. Ev derbeya han hast ku dî reberiya seroke Fethullah Gülenʼde xwermendâ mîna Îranî tesis bike. Ev rêxistin bî sala ye dî bin himaya Amerîkade lig elek devilî dunyayi sazûmana sıxurê tesis kirîye. Devili ku têde bune razî wân jî istiğbaraten biyanî re şandine. Bînâvi fêrgehan navendî sîxurtiya vekirine û xinizî kirine li bitûni misilman û xelkî serruyü cihanê.

Evî rêxistinê weka va bûyer 9/11 ku li Amerika çî bun hucumi ser xelkî bêguneh û mirov zaroku pirekime kiriye û kuştiye. Bi tanku topu çekî giran hucum kriye û bombaya avêtiye û 241 bêguneh bi sitemkâr kuştiye û nêzîkî du hezar mirov birindar kiriye. Evî rêxistinê ha li karişi insani kul i hember derbeyi rabune bezaxî cengî kiriye.

Bra were zanin kudi dînî islamî de wusa bi xayînti mezrekî dewleti nayin derdesthistin. Din û xweşiye huzuri İslam li hember bitûn işî kari terorparêztiyê. Kurani gotiğe kuştina yek mirovki wek kuştuna bitûn alemiye û kuştun ili misilmana heram kiriye. Li Turkiyê ti maniek ji dini İslamê re tüneye. Lakin vê rêxistinê hain hevali he kiriye yek û hücum kiriye liser xwermende me. Evî derbeya han ji teref 72 miletê Türkiye ve bî kehremantiyeka mezin hatiye seknandin. Evî mileti daye ditin bi temami dünyayê ku kehremani û parastin miletu aşitiyê çewa tête kirin. Bivê navgîn hatiye zanin ku bawerî li hember keveta maddi tim serfiraze.  Diroka Türkiyê bi embazi va kehremaniya tijeye. Bitûni siyasiya û milet bihevre li hember vi darbeyi bune yek û dane rewestandin.

Digel vi kasi olayiya bi heyra va qentûra û berhevhistinî pazde saki paşi aborîya Türkiye neket xapûr nebu û Bitûni maldara gotin emi yatirimê hve devam bikin. Türkiye divi mintikî da veka belafirgeh ku mesrefi vî digije penci milyar doları rêberi dike ji pêşnûma giringe.

Bi vê darbeyi hinek dewleti ko mina leşhara ne hastin kudi rojhilatanavîne de dewleta kumaye lipiya bi kelibinu derdestbihin. Bi vi derbeyi hastin ku va olayi ye sitem livi muhiti zidebikinu herabtirbikin. Ev milleti ku darbeyi di yek şeveki de ekim kir wê daim yekitiya hwe bide dom kirin. Xelki Türkiyê li ber serî welat û dewleta hwe payêrîdeye.

Em xelki Türkiyê danezan dikin li bitûni alî dinyayi ku em lihember vi derbeya ku duhast dewleti ti he desti gruheki sitemkâr bîçuk disekinin û dadmendî û aşitiw yekitiya hwere li piyane. Lavuki Anatolia ti demanek nebune dîl û belengaz û venebin. Her biji aşîtî, azadî û demokrasî.

Heke hûnji va rûmeti fikran di acibinin bi hevalu hogiri hwere bişinin.

Em müşerref dibin.

Xelki Türkiyê Li Hember Darbeyi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir