15 TEMMUZ DARBESİ VE TÜRKİYE

 

15 Temmuz 2016 gecesi Fethullah Gülen liderliğindeki sinsi terör örgütü, yani, FETÖ olarak tanımlanan devlet içindeki bir paralel yapılanma halkın %52 oyu ile seçilmiş Devlet başkanının olduğu hükümete karşı darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Bu yapı uzun yıllar boyunca devletin askeri, emniyet, yargı, istihbarat ve sair kurumlarına sızıntı faaliyetlerini din adına yürütüyor gibi göstermiş, din ve vicdan özgürlüğünü suiistimal etmiştir. Demokrasinin ilk şartı şeffaflıktır, bu örgüt sinsice faaliyet yürüttüğü için hiçbir şekilde bir sivil toplum kuruluşu da değildir. Bu darbe, demokrasi karşıtı olan bu örgütün Fethullah GÜLEN liderliğinde İRAN benzeri bir devlet kurma amacının yansıması olmuştur. Örgüt, uzun yıllardır Amerikan himayesinde dünyanın çeşitli ülkelerinde açtığı okullarındaki mensuplarıyla global ajanlık sistemi kurmuş. Bulundukları ülkelerin ulusal sırlarını yabancı istihbarat örgütlerine aktarmıştır. Dünya üzerindeki okul adındaki istihbarat toplama merkezleri ile Müslümanlara ve diğer ülkelerin halklarına karşı en büyük ihanet şebekesini kurmuştur.

Bu terör örgütü, ABD’de 9/11 olaylarında olduğu gibi, masum halka saldırmış, yakınlarımızı ve sevdiklerimizi çocuk, kadın, erkek demeden öldürmüştür. Masum halka tanklar, savaş uçakları, savaş helikopterleri ve ağır makinalı silahlarla ateş etmiş, bomba atmış, tanklarla ezmiş 241 sivili hunharca katletmiş, yaklaşık 2.000 kişiyi de yaralamıştır. Bu örgüt meşru hükümete destek olanlara karşı bir soykırım suçu işlemiştir.

Bilinmelidir ki, İslam dininde devletin kurumlarını böyle sinsice ele geçirmek gibi bir gaye yoktur. Bir barış dini olan İslamiyet, terörün her türlüsünü yasaklamaktadır. Kur’an “bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibi olur” diyerek Müslümanlara bir başkasını öldürmeyi yasaklamıştır. Türkiye Cumhuriyeti içinde, demokratik bir hak olarak, İslam’ı yaşamaya hiçbir engel bulunmamaktadır. Ancak adı geçen örgüt İslam’ın adil ve özgür düsturlarına rağmen İslam’ı istismar ederek sempatizanlarını terörize ederek hükumetimize karşı kışkırtmış ve hain bir saldırıya girişmiştir.

Başarısızlığa uğratılmış bu silahlı askeri darbe girişimini, 72 farklı millet ile yoğrulmuş Türkiye halkı göğsündeki sarsılmaz iman ve vatan sevgisi ile kahramanca durdurmuştur. Gözünü kırpmadan tankların, tüfeklerin ve zalimlerin karşısına çıkarak ‘bir vatan nasıl müdafaa edilir / özgürlük mücadelesi nasıl verilir’ tüm dünyaya göstermiş, özgürlüğünü canı pahasına da olsa korumuştur. Böylece görülmüştür ki, inanç maddi güçler ile karşı konulamaz bir manevi güce sahiptir. Türkiye tarihi bu gücün tabloları ile doludur. Türkiye halkının neredeyse tamamını temsil eden siyasi partiler darbeye karşı birlik olmuş ve birlikte hareket etmiş, siyasi parti farkı gözetmeksizin tüm halkımız darbeye karşı birlikte protesto gösterileri yapmıştır.

Bütün bu olaylara rağmen ekonomimiz hiçbir olumsuzlukla karşılaşmamış, son 15 yılda yapılan ekonomik reformlar neticesinde güçlü Türkiye ekonomisi bu olaylara karşı direnç göstererek başarılı olmuştur. Ekonominin bütün kesimlerince, yatırımların devam edeceği de çok açık olarak ifade edilmiştir. Türkiye, 50 Milyar $’lık yatırımla inşa edilmekte olan 3. hava limanı örneğinde olduğu gibi, bu bölgede en büyük yatırımları yapan, ekonomik ve siyasi istikrarını sağlamış ülke olmaya devam edecektir.

Bu darbe girişimi ile Ortadoğu bölgesinin politik ve ekonomik olarak tek istikrara sahip güçlü ülkesi olan Türkiye, bir kısım akbaba tabiatlı ülkelerin desteği ile ele geçirilmeye çalışılmıştır. Bu teşebbüs ile Ortadoğu bölgesinde insanlık dışı uygulamaların şiddetini artırmak isteyenlere karşı Türkiye bir siper olmuştur.

Darbeyi bir gecede akim bırakan Türkiye halkı politik ve ekonomik istikrarını daima devam ettirecektir. Bu teşebbüsler ne devlet kurumlarımızın, ne de özel kurumlarımızın faaliyetlerini durduramayacaktır. Türkiye halkı devletinin ve vatanının başında nöbettedir.

Türkiye vatandaşları olarak adaletimize, hürriyetimize, politik ve ekonomik istikrarımıza yapılan bu darbe girişimini kınıyor ve sonucu demokrasiyi lağvetmek, devlet yönetimini bir avuç cuntacıya teslim ederek despot bir devlet yönetimi sunan her darbeye karşı olduğumuzu tüm dünyaya duyuruyoruz.

Anadolu evlatları hiçbir zaman boyunduruk altına girmemiş ve girmeyecektir. Yaşasın hürriyet, demokrasi ve adalet.

Siz de bu değerleri benimsiyorsanız bu bilgileri yakınlarınız ile paylaşmanız bizi onurlandıracaktır.

Darbe Karşıtı Türkiye Vatandaşları

15 JULY COUP ATTEMPT AND TURKEY

In the night of 15 July 2016, a sneaky organization led by Fetullah Gülen, briefly known as FETÖ which is a parallel structure within the state, attempted a coup against the government and president who was elected by the public with a voting rate of 52 percent. For many years, this organization has infiltrated into military, police, judiciary, intelligence agencies and other governmental institutions, showing these infiltrations as religious activities and exploiting the religion.

The first rule of democracy is transparency. This organization is not an NGO as it undertakes its activities mischievously. This coup attempt is a clear sign that the Gulenist organization aimed at establishing a new regime like Iran, led by Fetullah Gülen. This terrorist organization created a global network of spies through its private schools in many countries under auspices of the USA, and leaked state secrets to foreign intelligence agencies. It also created the biggest network of betrayal against Muslim and other nations through its so called schools in the world.

As in the catastrophe of 9/11 in the U.S., this terrorist organisation killed many innocent civilians including our brothers and sisters regardless of being children or women. Tanks, jet fighters, helicopters opened fire on the innocent civilians through heavy artillery weapons and dropped bombs on the people and the tanks brutally crushed the people, killing 241 and injuring more than 2000 civilians. This organisation has committed atrocities aganst the followers of a legitimate government.

It must be known that there is not any mission in Islam like capturing state institutions stealthily. Islam, which is a religion of peace, bans all kinds of terrorism. Koran, the holy book of Islam, bans killing someone by stating that “if anyone slays a person, it would be as if he slew the whole people”. In Turkey, there is no obstacle to religious life. Despite Islam’s principles on freedom and justice, this terrorist organization abused Islam, brainwashed its sympathizers, provoked them and initiated a malicious attack against the government.

Turkish people, which consist of 72 different nations, heroically stopped this military coup attempt with their faith and love of nation. They showed the whole world how to defend their country and struggle for freedom by unblinkingly stand up against tanks, assault rifles and tyrants, and saved their sovereignity at the cost of their lives. They

showed that the faith has an irresistible moral force. Turkish history is full of examples of this moral force. The political parties representing almost all people in Turkey united against the coup, and made protests altogether.

Despite all these incidents, our economy has not been affected negatively and Turkish economy proved its strength thanks to economic reforms made in the last 15 years. All economic actors clearly indicated that their investments in Turkey will keep going. Turkey will continue to be a country that provides economic and political stability and makes the biggest investments in the region, as seen in the 3rd airport investment which is under construction with an investment value of USD 50 billion.

With this coup attempt, Turkey, which is the only country that has political and economic stability in the Middle East region, tried to be occupied with the support of some evil-minded countries. However, Turkey became a powerful shield against those who want to escalate the violance and inhuman activities in the Middle East.

Turkish people, who failed the coup within a night, will always keep its economic and political stability. These attempts will never stop or suspend the activities of public or private institutions. Turkish people are on the watch for their country.

As Turkish citizens, we condemn this coup attempt which is against our justice, freedom and stability. We declare that we are against all coup attempts that aim at destroying democracy, establishing a despotic junta regime.

Children of Anatolia has never been and will never be brought to heel. Long live freedom, democracy and justice!

We would be very glad if you share this letter with your family and friends.

Turkish Citizens Against Coup

COUP VAN 15 JULI EN TURKIJE

In de nacht van 15 juli 2016 heeft een terroristische organisatie onder leiding van Fetullah Gülen ( ook bekend als FETÖ een parallel structuur binnen de regering) een poging tot een coup tegen de regering en president die geselecteerd is door 52 procent van zijn volk tot werkelijkheid gebracht.

Al jaren heeft deze organisatie zich in het leger, bij de politie, justitie en andere intelligente instituten van de regering geinfiltreerd in vermomming van religieuze activiteiten en doeleinden.

De allereerste regel van democratie is transparantie. Deze organisatie is niet onder controle geweest van de regering sinds ze hun activiteiten ondergronds voldoen. De coup is een duidelijke indicatie op de intentie van de Gülenist organisatie om de huidige regering te vernietigen en een nieuwe regime te starten net zoals in Iran maar dan geregeerd door Fetullah Gülen.

Deze terroristische organisatie heeft een internationale netwerk van spionnen opgesteld via zijn prive scholen die verspreid zijn over de hele wereld met steun van de Verenigde Staten. Ze hebben informatie van de regering blootgesteld aan internationale intelligenties.

Bovendien hebben ze ook het grootste netwerk van verraad tegenover de Islamitische gemeenschap en andere naties veroorzaakt met hun ‘scholen’.

Net als de 11 september ramp van de Verenigde staten heeft deze terroristische organisatie onschuldige burgers vermoord waaronder ook vrouwen en kinderen. Militaire tanks, vliegtuigen en helikopters hebben het volk als doelwit genomen en geschoten. Er zijn bommen gegooid en mensen verpletterd met tanks. Zo zijn er 241 doden en meer dan 2000 gewonden. Deze organisatie heeft gruweldadige misdaden gepleegd tegen mensen die achter hun democratisch gekozen regering

In de Islam is er geen tolerantie voor misdaden tegen de staat. Islam, wat een religie van vrede is verbied alle vormen van terrorisme. Het heilige boek Koran zegt ook duidelijk dat het nemen van een mensenleven absoluut niet toegestaan is

‘Als iemand het leven neemt van een persoon zal het aanvaard worden als het vermoorden van de hele mensheid’.

In Turkije, is er geen obstakel voor het lijden van een conservatieve leven. Ondanks de principes van de Islam over vrijheid en rechtvaardigheid heeft deze terroristische organisatie de Islam misbruikt en vele mensen gehersenspoeld en aangemoedigd om een kwadaardige aanval te plegen tegen de regering.

Het Turkse volk wat bestaat uit 72 verschillende provincies heeft met liefde en loyaliteit aan hun land deze militaire coup gestopt. Ze hebben aan de hele wereld gedemonstreerd hoe je je land kan verdedigen. Zonder een moment te twijfelen hebben ze ongewapend tegenover heftige militaire voertuigen en wapens gestaan.

Ten koste van hun eigen leven hebben ze hun onafhankelijkheid gered.

Ze hebben laten zien dat hun geloof een onbreekbaar moraliteit is. De Turkse geschiedenis staat vol met vorbeelden van deze morele kracht. Alle politieke partijen van verschillende ideologien stonden in eenheid tegenover deze coup en hebben samen geprotesteerd.

Ondanks al deze incidenten is onze economie niet beinvloed op negatieve wijze. Dankzij de reformaties van de afgelopen 15 jaar is en blijft het krachtig op stand. Investeerders hebben laten weten door te gaan met investeren . Turkije is en zal doorgaan met het zijn van een land van economisch en politieke stabiliteit. Het maakt de grootste investeringen in de regio zoals te zien bij de 3de luchthaven van Istanbul met een investeringswaarde van 50 miljard dollar

Met deze coup poging is Turkije, de enige land met politieke en economische stabiliteit in het midden oosten, bijna tot bezetting genomen door sommige kwadaardige landen. Maar Turkije is een krachtige schild tegenover diegenen die het geweld en onmenselijke activiteiten in het midden oosten proberen te escaleren.

Het Turkse volk die de coup heeft stopgezet in 1 nacht zal Turkije en haar politieke en economische stabiliteit blijven beschermen. Deze pogingen zullen publieke of prive activiteiten van instituten niet stilzetten. Het Turkse volk is op de wacht voor haar land.

Als Turkse burgers veroordelen wij deze coup die tegen onze rechtvaardigheid, vrijheid en stabiliteit is. Wij verklaren hierbij dat wij tegen alle coups die onze democratie in gevaar brengen zijn.

De kinderen van Anatolië zijn nooit en zullen nooit tot hun knieen gebracht worden. Lang leve vrijheid, democratie en rechtvaardigheid!

U bent welkom om dit bericht te delen met u familie en vrienden

Het Turkse volk tegen de coup.

Le putsch du 15 juillet 2016 et la Turquie

FRANÇAIS

Le putsch du 15 juillet 2016 et la Turquie

La nuit du 15 juillet 2016, une tentative de putsch visant à renverser le gouvernement élu avec plus de 52% de voix a eu lieu. Cette tentative a été commanditée par le groupe terroriste FETÖ, avec à sa tête Fetullah Gulen.

Ce dernier, chef d`une organisation terroriste, a mis en place un état parallèle au sein même de létat, en utilisant – ou plutôt en abusant – de la religion (Islam) pour infiltrer notamment larmée (TSK), la police, la justice, le service des renseignements (MIT). Cette organisation compte  beaucoup de membres aussi dans léducation nationale, et dautres organismes stratégiques de l`état.

De part son occultisme (agissent  dans lombre), cette organisation ou secte nest en rien une association ou fondation reconnue légale, car dans la démocratie la règle première est bien entendu la transparence, ce qui nest pas le cas avec cette confrérie “secrète” dans sa majorité.

Cette tentative de putsch qui visait à renverser le gouvernement ainsi que le chef de létat élu démocratiquement, nous amène à croire que Gulen a voulu mettre en place un régime comme celui de l`Iran.

Cette organisation terroriste sous la protection des États Unis, a eu la possibilité d`ouvrir des écoles dans plusieurs pays du monde, et par cette occasion a pu tisser une toile d`agents de renseignements avec une identité d`étudiants ou d`enseignants ou même d’ONG, afin de récolter les données les plus sensibles de ces pays. Ces actes sont d`une trahison sans égal à l`encontre de ces pays et populations touchés, de même et d`autant plus pour les pays musulmans, cette organisation prônant l`Islam et le mettant en avant.

A l`instar des attentats du 11 septembre 2001, les victimes ont été majoritairement des civils innocents, subissant des attaques à armes de guerre tels que des bombardements au f16, tirs d`obus, ainsi qu`à l`arme lourde, certains même écrasés par des chars…des hélicoptères de combat ont survolés et ouvert le feu sur la capitale toute la nuit Au total 241 personnes sont tombées martyres, et plus de 2000 blessés.

L`organisation terroriste FETÖ a commis un crime de guerre envers des civils, qui sont humblement et pacifiquement venus soutenir leur gouvernement, élu démocratiquement.

Il faut rappeler que dans l`Islam, toute infiltration ou occultisme au sein de l`état n`est pas toléré. De plus l`Islam est une religion de paix, qui exclut toute forme d`attaque violente et de terreur. Dans le Coran il est dit ” une personne qui tue une autre personne, est comme celle qui tue l`humanité entière ”

En Turquie toute personne peut jouir de sa religion telle qu`elle le souhaite sans obstacle et inconvénient, y compris les musulmans. Malgré cette liberté, l`organisation FETÖ a pris parti d`exploiter la religion par intérêt, instrumentalisant  et terrorisant même ses propres membres avec elle, afin de les monter contre le gouvernement.

Cette tentative de putsch a été stoppée par la population héroïque de Turquie, riche de 72 ethnies, débordant de foi, de courage, et de patriotisme, sacrifiant sa vie pour conserver ses valeurs. Les citoyens Turques ont montrés au monde entier comment lutter pour protéger leur Liberté et leur Patrie.

Ces derniers nous amènent à la conclusion qu`aucun pouvoir basé sur le matériel ne peut faire face à la croyance. L`histoire de la Turquie est une mosaïque de ce genre d`événement. Nous soulignons aussi que toute la population, y compris les groupes d`oppositions principaux tels que le MHP et le CHP ont protestés à l`unisson contre ce mouvement de terreur.

Malgré ce coup dur pour le pays, l`économie turque reste très stable et positive à l`investissement sur long terme, que ce soit par les réformes qui sont mises en place depuis 15 ans, ou par la population qui veille à cette stabilité économique. Par conséquent, les projets les plus importants de cette région du monde sont en Turquie, nous citerons comme exemple celui du 3ème aéroport d`Istanbul, qui sera une fois terminé le plus grand au monde, avec un coût total de 50 milliards de dollars.

Quoi qu`il en soit, le peuple turque veillera dorénavant  à ce que l`économie et la justice du pays soient respectées, et soutient fermement le gouvernement et le chef d`état qu`elle a choisit. De plus les citoyens Turques condamnent avec la plus grande fermeté les actes odieux commis récemment.

Les enfants d`Anatolie n`ont jamais été colonisés et envahit, et resteront libres.

Vive la Liberté, vive la Démocratie, vive la Justice!

La population Turque anti-putsch.

Переворот 15 Июля и Турция

В ночь с 15 на 16 Июля 2016 года в Турции была предпринята попытка военного переворота. Террористическая организация Фетхуллаха Гюлена(FETO) подлым образом попыталась свергнуть законно избранное правительство и президента, за которого отдали голоса 52% граждан страны. Они долгие годы продвигали своих представителей в стратегически важные институты власти – полицию, армию, прокуратуру, суды и т.д. Лидер этой организации, как известно, долгие годы живет в США и оттуда руководит сетью своих сторонников, которые разбросаны по всему миру.

Это преступление, так же как и теракт 9/11 в США, был направлен против мирных людей. Практически за одну ночь под танками и бомбами погибло 241 мирных людей.
Все должны знать, что ислам не предусматривает захват государственных структур такими подлыми и вероломными методами. Являясь религией мира, ислам выступает против терроризма в любых его проявлениях, т.к. убийством одного человека совершается грех сравнимый с убийством всего человечества, о чем есть соответсвующий аят в Коране.

Турция, как демократическое государство, стоит на защите прав каждого гражданина, вне зависимости от религиозной принадлежности или политических взглядов.
Турецкий народ состоящий из людей 72 национальностей показал пример единства, храбрости и мужества. Весь мир стал свидетелем того, как можно и нужно сплотиться в трудный для страны час. Представители всех политических партий едино выступили против путча, заявив что вызов был брошен всей стране, а не отдельно взятой партии или президенту.

Экономика страны, блогодаря реформам преведенным за последние 15 лет, показала прочность и готовность выдержать серьезные потрясения. Это выражается в инвестициях, которые будут продолжены во все сферы. Продолжается строительство третьего аэропорта в Стамбуле(50$ миллиардов инвестировано, крупнейший в мире). Недавно прошло открытие третьего моста через Босфор. Скоро планируется открыть подводный автомобильно-железнодорожный тоннель. Эти и многие другие проекты говорят о том, что Турция будет оставаться экономически стабильной страной в регионе.
Кучка отщепенцев поддерживаемых внешними силами попыталась узурпировать власть. Но политически и экономически стабильная Турция была и останется щитом против сил, желающих ввергнуть Ближний Восток в еще больший хаос. Эти попытки не остановят ни активную работу государственных структур, ни развитие частного сектора.

Еще раз хотим подчеркнуть, что мы, граждане Турции, в жесткой форме осуждаем и не приемлем насильственные действия направленные против закона, свободы и демократии. Мы не позволим кучке хулиганов узурпировать власть и установить в нашей стране диктатуру. Наша память еще свежа и мы помним как дорого приходилось платить за такие ошибки.
Будем признательны если вы поделитесь этим текстом с близкими и знакомыми.
С уважением, граждане Турции выступающие против переворота.

土耳其和七月十五日政變

2016年 7月 15日,由費特胡拉・古蘭 (Fethullah Gülen) 所領導、在土耳其國內又簡稱為 FETÖ 的這個狡詐恐怖組織,在國內形成「平行國度」,企圖發動政變來對抗由全國 52% 的人民所選出擁有總統的政府。這個組織長久以來都以宗教的名義滲透到政府內的軍事、國安、司法、情治和其他部門,濫用宗教和道義自由。民主的首要條件是公開透明,由於這個組織暗地執行任務,根本不能算是公民社會的展現。這場政變反映出這個組織在古蘭的領導下,想要建立一個類似伊朗的政府。它長期在美國的保護下於世界各地開設了許多學校,藉此組成全球情報系統,並將所在國之國家機密傳給外國情報機構。透過在全世界以學校為名義的情資匯集中心,讓這個組織建構了一個對抗穆斯林和其他國家民眾的最大反叛體系。

如同在美國發生的 911事件一樣,這個恐怖組織攻擊無辜的老百姓,不論是小孩還是男女,我們的至親至愛都命喪在他的手中。坦克、戰機、戰鬥直升機、以及其他重裝武器向無辜的人民開火、轟炸,有 241位平民百姓就這樣殘忍地被坦克碾壓死亡,約 2000人受傷。這個組織已經犯下屠殺罪,殘害支持現今政府的民眾。

大家要知道,在伊斯蘭中不存在像這樣密謀奪取政府機關的意圖,做為一個和平的宗教,伊斯蘭禁止任何形式的恐怖行為。可蘭經說:「當有人殺了一個人,就彷彿他殺了所有人一樣」,因此告誡穆斯林禁止殘害別人。在土耳其共和國中,信仰伊斯蘭是一種民主權利,是不會受到任何阻撓的。然而,儘管面對伊斯蘭公正和自由的戒律,這個組織依舊濫用宗教,恐嚇支持者並煽動他們對抗政府、從事反叛的攻擊行為。

這場失敗的武力軍事政變,來自不同民族的土耳其人民心中那股對信仰和國家那無可動搖之情操成功地將它阻擋了。整個社會站出來面對著冷酷無情的坦克、武器和殘忍的士兵,向全世界展現出「如何防衛一個國家/ 自由該如何奮鬥」的態度,並不計任何一切代價保衛自由。大家其實都知道,信仰擁有一股不可抗拒的物質和精神能量,土耳其歷史到處存在著這種力量的意象。代表幾乎全體土耳其民眾的各個政黨都團結一致、一起展現行動來反對政變,所有人民也不分黨派,一起站出來抗議這場政變。

雖然發生這些事件,但土耳其的經濟仍然沒有遭遇任何挫折,近十五年來的經濟改革成果讓強勁的經濟實力在面對事件發生的同時依舊屹立不搖,所有經濟部門都清楚表示投資將會持續下去。如同斥資五十億美金建造的第三座國際機場一樣,土耳其將繼續成為區域中做最大投資、並確保經濟和政治穩定的國家。

展現出中東地區穩定政經力量的土耳其,在國內有少部分人透過其他意圖不軌的國家暗中幫忙,試圖掌控政府。面對有心人士想要在中東地區企圖製造不人道的暴力,土耳其早已做好因應措施。

一晚就讓政變夭折的土耳其人民,將一直持續政治和經濟的穩定,政變既不會癱瘓政府機構,也不會中止民間的任何活動。土耳其人民是政府和國家的保衛者。

全土耳其國民譴責這場對我國司法、自由、政治和經濟穩定造成傷害的政變行動。我們要讓全世界聽見,土耳其人民反對任何一場最終要廢除民主、將政權交給一小撮軍政府人士成為獨裁政體的政變。

安納多魯的子民們從來未曾屈服,他們也將不會屈服。自由萬歲!民主萬歲!公平正義萬歲!

如果您認同這些價值,請將這個訊息分享給親朋好友,我們深感榮幸。

反政變之土耳其國民 上

15 ההפיכה ביולי שניסיון וטורקיה

15 ההפיכה ביולי שניסיון וטורקיה

בלילה ה -15 ביולי 2016, ארגון ערמומי בראשות פטהוללה גילן, בקצרה המכונה FETÖ שהוא מבנה מקביל בתוך המדינה, ניסיון הפיכה נגד הממשלה ונשיא אשר נבחר על ידי הציבור עם שיעור הצבעה של 52 אחוזים . במשך שנים רבות, הארגון הזה יש שחדר לתוך צבא, משטרה, מערכת משפט, סוכנויות מודיעין ומוסדות ממשלתיים אחרים, מראה חדירות אלה כפעילויות דתיות מנצל את הדת.

הכלל הראשון של דמוקרטיה הוא שקיפות. ארגון זה הוא לא ארגון לא ממשלתי כפי שהוא מתחייב פעילותה בשובבות. בניסיון ההפיכה זהו סימן ברור שארגון Gulenist במטרה לכונן משטר חדש כמו איראן, בראשות פטהוללה גילן. ארגון הטרור הזה יצר רשת גלובלית של מרגלים דרך בתי הספר הפרטיים שלה במדינות רבות תחת חסותו של ארה”ב, ו דלף סודות מדינה סוכנויות ביון זרות. זה יצר גם את הרשת הגדולה ביותר של בגידה נגד המוסלמים ומדינות אחרות באמצעות בתי הספר שלה שנקרא בעולם.

כמו האסון של 9/11 בארצות הברית, ארגון הטרור הזה נהרגו אזרחים רבים חפים מפשע, כולל אחינו ואחיותינו ללא קשר להיות ילדים או נשים. טנקים, מטוסי קרב, מסוקים פתחו באש על אזרחים תמימים באמצעות נשק ארטילרי כבד והטילו פצצות על אנשים והטנקים דוכא באכזריות העם, הרג 241 ונפצעו יותר מ 2000 אזרחים. ארגון זה ביצע מעשי זוועה נגד חסידי ממשלה לגיטימית.

זה חייב להיות ידוע כי אין כל משימה באיסלאם כמו לכידת מוסדות מדינה בגניבה. האיסלאם, אשר הוא דת של שלום, אוסר כל מיני טרור. הקוראן, הספר הקדוש של האיסלאם, איסורים להרוג מישהו באומרו כי “אם מישהו הורג אדם, זה יהיה כאילו המית העם כולו”. בטורקיה, אין מניעה לחיי הדת. למרות העקרונות של האיסלאם על חירות וצדק, את ארגון הטרור הזה התעלל האיסלאם, שטיפת המוח ואוהדיה, שהתגרה בם יזם התקפה זדונית נגד הממשלה.

עם תורכי, אשר מורכב של 72 מדינות שונות, בגבורה עצר את ניסיון הפיכה צבאי זה עם אמונתם ואהבת העם. הם הראו לעולם כולו כיצד להגן על מדינתם ועל להיאבק למען חופש ידי לקום בלי למצמץ נגד טנקים, רובי סער עריצים, והצילו הריבונות שלהם במחיר של חייהם.

הם הראו כי האמונה יש כוח מוסרי שלא ניתן לעמוד בפניו. ההיסטוריה הטורקית מלאה בדוגמאות של כוח מוסרי זה. המפלגות הפוליטיות המייצגות כמעט כל האנשים בטורקיה מאוחדות נגד ההפיכה, ועושים מחאות לגמרי.

למרות כל האירועים האלה, הכלכלה שלנו לא נפגעה באופן שלילי לכלכלה טורקית הוכיחה בזכות כוחה הרפורמות הכלכליות שנעשו ב -15 השנים האחרונות. כל השחקנים הכלכליים הצביעו בבירור כי השקעותיהם בטורקיה יהיה להמשיך. טורקיה תמשיך להיות מדינה המספק יציבות כלכלית ופוליטית והופך את ההשקעות הגדולות ביותר באזור, כמו לראות את ההשקעה התעופה 3 אשר נמצא בבנייה עם ערך השקעה של 50 מיליארד דולר.

עם ניסיון הפיכה זו, טורקיה, אשר הוא המדינה היחידה שיש לה יציבות פוליטית וכלכלית באזור המזרח התיכון, ניסיתי להיות כבוש עם התמיכה של חלק מהמדינות רעות אופקים. עם זאת, טורקיה הפכה מגנה חזק נגד אלה שרוצים להסלים את האלימות ופעילויות אנושיות במזרח התיכון.

אנשי טורקיה תמיד יהיו הפיכת לילה מונע המשיכה יציבות פוליטית וכלכלית. זה מה משרדי הממשלה שלנו עושים, לא יפסיקו את פעילותנו ולא מוסדות הפרטיים. טורקיה היא המדינה של משמרת עבור העם והארץ.

כמו אזרחים טורקים, אנחנו מגנים ניסיון הפיכה זה שהוא נגד הצדק, החירות יציבותנו. אנו מצהירים כי הם נגד כל ניסיונות הפיכה כי ומטרתם היא להרוס את הדמוקרטיה, הקמת משטר החונטה הרודני.

בני אנטוליה מעולם לא לבוא תחת העול ולא יכולים להיכנס. תחי חירות, דמוקרטיה וצדק!

נשמח מאוד אם אתה חולק את המכתב הזה עם המשפחה והחברים.

אזרחים טורקים מפני פגיעתו

TÜRKİYE Û DARBEYA PANZDEYİ TÎRMEHÎ

Şeva Panzdeyi tîrmehî rêxistinê xayîn yani FETO di rêberiya Fetullah Gülende hastiye ko darbe bike lî xwermendu serok dewleti ku ji alî mileti ve jî sedi pêncîw diduya wî nihaptıe. Evî rêxistinê zu deye bi nâvî din ketiye nâvâ emniyet û saloxi û dadgeh û mezreki dewlet din u azadîye din û wijdan ser hesabi hwe hebitandiye. Mercî demokrasîyu yekem şeffaftiye. Ev rêxistinê jber ku bi diziw u hain tîyê di ğebite jî karkeri geli nayte hesabi. Ev derbeya han hast ku dî reberiya seroke Fethullah Gülenʼde xwermendâ mîna Îranî tesis bike. Ev rêxistin bî sala ye dî bin himaya Amerîkade lig elek devilî dunyayi sazûmana sıxurê tesis kirîye. Devili ku têde bune razî wân jî istiğbaraten biyanî re şandine. Bînâvi fêrgehan navendî sîxurtiya vekirine û xinizî kirine li bitûni misilman û xelkî serruyü cihanê.

Evî rêxistinê weka va bûyer 9/11 ku li Amerika çî bun hucumi ser xelkî bêguneh û mirov zaroku pirekime kiriye û kuştiye. Bi tanku topu çekî giran hucum kriye û bombaya avêtiye û 241 bêguneh bi sitemkâr kuştiye û nêzîkî du hezar mirov birindar kiriye. Evî rêxistinê ha li karişi insani kul i hember derbeyi rabune bezaxî cengî kiriye.

Bra were zanin kudi dînî islamî de wusa bi xayînti mezrekî dewleti nayin derdesthistin. Din û xweşiye huzuri İslam li hember bitûn işî kari terorparêztiyê. Kurani gotiğe kuştina yek mirovki wek kuştuna bitûn alemiye û kuştun ili misilmana heram kiriye. Li Turkiyê ti maniek ji dini İslamê re tüneye. Lakin vê rêxistinê hain hevali he kiriye yek û hücum kiriye liser xwermende me. Evî derbeya han ji teref 72 miletê Türkiye ve bî kehremantiyeka mezin hatiye seknandin. Evî mileti daye ditin bi temami dünyayê ku kehremani û parastin miletu aşitiyê çewa tête kirin. Bivê navgîn hatiye zanin ku bawerî li hember keveta maddi tim serfiraze.  Diroka Türkiyê bi embazi va kehremaniya tijeye. Bitûni siyasiya û milet bihevre li hember vi darbeyi bune yek û dane rewestandin.

Digel vi kasi olayiya bi heyra va qentûra û berhevhistinî pazde saki paşi aborîya Türkiye neket xapûr nebu û Bitûni maldara gotin emi yatirimê hve devam bikin. Türkiye divi mintikî da veka belafirgeh ku mesrefi vî digije penci milyar doları rêberi dike ji pêşnûma giringe.

Bi vê darbeyi hinek dewleti ko mina leşhara ne hastin kudi rojhilatanavîne de dewleta kumaye lipiya bi kelibinu derdestbihin. Bi vi derbeyi hastin ku va olayi ye sitem livi muhiti zidebikinu herabtirbikin. Ev milleti ku darbeyi di yek şeveki de ekim kir wê daim yekitiya hwe bide dom kirin. Xelki Türkiyê li ber serî welat û dewleta hwe payêrîdeye.

Em xelki Türkiyê danezan dikin li bitûni alî dinyayi ku em lihember vi derbeya ku duhast dewleti ti he desti gruheki sitemkâr bîçuk disekinin û dadmendî û aşitiw yekitiya hwere li piyane. Lavuki Anatolia ti demanek nebune dîl û belengaz û venebin. Her biji aşîtî, azadî û demokrasî.

Heke hûnji va rûmeti fikran di acibinin bi hevalu hogiri hwere bişinin.

Em müşerref dibin.

Xelki Türkiyê Li Hember Darbeyi

ترکیه و کودتای نافرجام 15 ژوئیه

FARSÇA

ترکیه و کودتای نافرجام 15 ژوئیه

در شب 15 ژوئیه 2016 ، سازمان تروریستی و خرابکارانه تحت رهبری فتح الله گولن ملقب به فتو، با ایجاد یک تشکیلات موازی مخفی در

دولت ، تلاش ناموفقی برای براندازی رئیس جمهور منتخب برگزیده با رای 52 درصدی مردم را داشت. این تشکیلات در طول سالها با رخنه ونفوذ

در بخش های مختلف دولتی از جمله ارتش ، نیروی انتظامی وژاندارمی ، قوه قضائیه و سازمان اطلاعات و سایر نهادهای اصلی در لوای فعالیتهای

دینی و مذهبی ، توانست ازدین و آزادی وجدان عمومی به نفع خود بهره برداری نماید. اولین اصل دموکراسی شفافیت و صداقت است که این

تشکیلات بدلیل فعالیت های پنهانی مرموزانه به هیچ وجه یک سازمان مردم نهاد هم به حساب نمی اید. این کودتا در واقع مخالف دموکراسی و

مردمسالاری در ترکیه و در جهت ایجاد یک حکومت همانند ایران توسط فتح الله گولن برنامه ریزی شده بود.تشکیلات مذکور سالهای زیادی است که

تحت حمایت مستقیم امریکا با ایجاد مدارس در نقاط مختلف دنیا به آموزش و ایجاد یک سیستم جاسوسی بین المللی برای اعضایش اقدام نموده است.در

عین حال فعالیتهای مخفی برای سازمانهای جاسوسی بین المللی را در تمامی کشورهایی که در آنها حضور داشته انجام میداده است. در حقیقت این

تشکیلات بزرگترین شبکه اهانت و خیانت به مسلمان و کشورهای دیگر با ایجاد مراکز جمع آوری اطلاعات از طریق تاسیس مدارس در سراسر نقاط

دنیا میباشد.

همچنانکه در حوادث 11 سپتامبر تروریستها شهروندان بی گناه را هدف قرار دادند ، این سازمان تروریستی بسیاری از نزدیکان و دوستدارانمان از

کودک، زن و مرد همه را بیرحمانه به قتل رساندند و در کمال بی رحمی و شقاوت با تانک ها و هواپیماهای جنگی و هلیکوپترهای تهاجمی و سلاح

های سنگین نظامی، مردمان معصوم و بی دفاع را گلوله باران کرده و هدف قرار دادند و به شکل وحشیانه ای با تانک ها از روی مردم رد شدند که

دراین تهاجم ددمنشانه و خبیثانه، متاسفانه 241 هموطن کشته شده و نزدیک به 2000 نفر زخمی شدند که این خود سند نسل کشی آشکار مردم حامی

حکومت برخاسته از رای مردم توسط این تشکیلات جنایتکار بشمار می اید.

شایان ذکر است در دین مبین اسلام هیچ موردی برای بدست گرفتن خائنانه نهادهای دولتی به این شکل وجود ندارد. اسلام دین صلح است وهر شکل

و گونه از تروریسم را محکوم کرده است. قرآن کریم در کلام گهربارش که کشتن یک انسان مانند کشتن تمام بشریت است مسلمانا را از کشتن منع

میکند.

در جمهوری ترکیه ، به عنوان یک حق دموکراتیک، هیچ مانعی برای زندگی اسلامی وجود ندارد. با این حال این تشکیلات مخوف به رغم منشور

وقاعده عدالت و آزادگی در اسلام ، با استثمار یکجانبانه از مفاهیم ارزشمند اسلامی و بهره برداری تروریستی از ارزشهای آن ، هوادارنش را علیه

دولتمان تحریک و دست به این تهاجم خائنانه زد.

این کودتای مسلحانه نافرجام توسط مردم همیشه آگاه و در صحنه ترکیه که سینه هاشان مملواز میهن پرستی و ایمان راسخ است با حمایت 72 ملت

آزادیخواه مختلف بصورت قهرمانه متوقف شد.ملتی که بدون لحظه ای درنگ در مقابل تانک ها و سلاح ها و مستکبران سینه سپر کرد تا به تمام دنیا

اینکه چگونه باید از یک کشور دفاع کرد/ مقاومت برای آزادی چگونه شکل میگیرد& را نشان دهد. انها ثابت کردند که از آزادی حتی به قیمت فدا

کردن جانشان هم محافظت میکنند و روح آزادگی را در کالبد همیشه بیدار ملت ترک به رخ جهانیان کشیدند.جهان شاهد بود قدرت اراده و ایمان یک

ملت با مادیات سنجیده نمیشود و ناشی از قدرت معنوی آن جامعه میباشد هرچند تاریخ ملت ترکیه تابلوی رنگارنگی مملو از این اراده همیشگی و

تسلیم ناپذیریست. تمامی مردم ترکیه از هرنگاه و قشر و حزبی که بودند بصورت واحد و یکصدا در مقابل این کودتای شکست خورده ایستادگی کرده

و باهم و در کنارهم به خیابانها ریختند و تظاهرات و راهپیمایی کردند و احزاب بدون گرایش ها و جناح بندیهای حزبی کودتا علیه ملت را محکوم

نمودند.

با وجود تمام این قضایا و اتفاقات ناگوار اقتصاد ما دچار هیچ آسیبی نشد و درنتیجه اصلاحات گسترده اقتصادی طی 15 سال گذشته اقتصاد متوازن و

پیشرفته ترکیه در برابر این حوادث موفق شد بدون هیچ تاثیر منفی روزهای باثبات و پایداری را سپری کند و در تمام بخش های اقتصادی، توسعه

سرمایه گذاری های اتی در افق روشنی ادامه خواهد. ترکیه با ادامه روند سرمایه گذاری های توسعه ای گسترده بعنوان مثال با سرمایه گذاری 50

میلیارد دلاری درحال ساخت سومین فرودگاه بین المللی خود بوده و بعنوان یگانه مرکز ثبات اقتصادی و سیاسی در منطقه به مسیر خود ادامه خواهد

داد.

نیک میدانیم این تلاش ناموفق کودتا برای کنترل اقتصادی و سیاسی باثبات ترین کشور خاورمیانه یعنی ترکیه با حمایت برخی کشورهای کرکس

صفت صورت گرفت و فی الواقع با مهار کودتای مذکور ترکیه درمقابل این پروژه ضدبشری که با هدف افزایش خشونت ها در منطقه متشنج

خاورمیانه صورت گرفت ، نقش سپر دفاعی را ایفا کرد.

ملت ترکیه با عقیم گذاشتن این کودتا در ساعات اولیه شب نشان داد که سیاست و توسعه اقصادی همه جانبه فعلی با قدرت ادامه خواهد داشت و هیچ

مسئله ای مانع ادامه فعالیت سازمان ها و بخش های دولتی و حتی بخش های خصوصی نخواهد شد با تمام توان در کنار دولت ترکیه قرار گرفته

است.

ما به عنوان شهروندان ترکیه ، این کودتای که تلاش برای هدف گرفتن روح عدالت و آزادیخواهی و ثبات سیاسی و اقتصادی در کشومان بوده را

بشدت محکوم نموده و پیامدهای ناگوار ناشی از کودتاهای مشابه در لغو دموکراسی و مردمسالاری در کشورها و تسلیم نمودن اداره کشور به یک

مشت نظامی کودتاگر و ایجاد حکومت های مستبد نظامی را به تمامی دنیا اعلام میداریم. .

فرزندان آناتولی هرگز دربرابر ظلم سر خم نکرده ، تسلیم نشده و نخواهند شد. زنده باد آزادی، دموکراسی و عدالت…

از تمامی ازادیخواهان و حق طلبان خواهانیم با به اشتراک گذاشتن بیانیه بالا با دوستان و اطرافیان خود در این وظیفه خطیر یاریگرمان باشید …

جنبش ضد کودتای شهروندان ترکیه

Putschversuch vom 15. Juli und die Türkei

Putschversuch vom 15. Juli und die Türkei

In der Nacht vom 15. Juni wurde ein Putschversuch gegen den türkischen Staatspräsidenten, der vom Volk durch eine Stimme von 52% gewählt wurde, und gegen die türkische Regierung verübt. Dieser Putschversuch wurde durch die heimtückische terroristische Organisation FETÖ durchgeführt, deren Führer Fethullah Gülen ist. Diese Organisation bildet eine Parallelstruktur im Türkische Staat. Sie infiltriert sich seit rund 40 Jahren in wichtige staatliche Institutionen wie dem Militär, der Polizei, Justiz, Nachrichtendienst und in anderen Institutionen mit der Begründung diese Aktivitäten im Namen der Religion durchzuführen. Diese Struktur missbraucht die Religions- und Gewissensfreiheit um den Staat zu unterwandern. Eine wichtige Bedingung der Demokratie ist die Transparenz. Diese Organisation ist durch ihre konspirativen Aktivitäten jedoch alles andere als Transparent und bildet in keinster Weise eine nichtstaatliche Organisation, die dem Gemeinwohl dienen sollte. Dieser Putschversuch hat die wahren antidemokratischen Ziele dieser Organisation vor Augen geführt. Angeführt durch Fethullah Gülen möchte sie einen religiösen Staat nach dem Vorbild des IRANs bilden. Unter Obhut des amerikanischen Staates hat diese Organisation innert vieler Jahre kontinuierlich durch die Mitglieder ihrer Schulen in verschiedensten Ländern der Welt ein globales Spionagesystem gebildet. Dort haben sie nationale Geheiminformationen an ausländische Geheimdienste weitergegeben. Durch diese Informationsbeschaffungszentren, die als Schulen getarnt sind, wurde das grösste Verratsnetz gegen die Muslime und gegen die Völker dieser Länder das etabliert.

Diese Terrororganisation hat, wie damals während den Ereignissen von 9/11 in Amerika, unschuldige Zivilisten angegriffen und ungeachtet davon ob Frau oder Kindern verletzt werden, allesamt getötet. Zivilisten wurden mit Panzern überfahren, durch Kampfjets, Kampfhubschrauber und schweren Maschinengewehren beschossen, und mit Granaten bombardiert, wodurch  241 Zivilisten brutal ermordet und fast 2.000 Menschen verwundet wurden. Diese Organisation hat ein brutales Verbrechen gegen die eigene Bevölkerung begangen

Man muss darauf hinweisen, dass der Islam keine solche heimtückische Unterwanderung von Institutionen des Staates vorsieht. Der Islam, der eine Friedensreligion ist, untersagt jegliche Arten von Terrorismus. Der folgende Zitat des Korans verbietet es einen Menschen zu töten: „Wenn jemand einen Menschen tötet, so ist es, als hätte er die ganze Menschheit getötet.“ In der türkischen Republik gibt es kein Hindernis den Islam auszuüben. Dennoch hat diese Organisation trotz den friedlichen und gerechten Grundsätzen des Islams, diese ausgenützt und durch Terrorisierung der Sympathisanten des Islams diese angestachelt gegen unsere Regierung diesen verräterischen Angriff vorzunehmen.

Dieser gescheiterte bewaffnete Putschversuch wurde von der türkischen Bevölkerung, die aus 72 verschiedenen Volksgruppen besteht und gemeinsam einen unerschütterlichen Glauben und Vaterlandsliebe haben, heldenhaft gestoppt. Dieses Volk ist ohne zu verzweifeln auf die Strassen gegangen und hat gegen Panzer, Gewehre und Tyrannen protestiert und damit der ganzen Welt gezeigt, Wie ein ziviler Kampf für die Freiheit aussieht. Das Volk hat ihre Freiheit auf Kosten ihres Lebens geschützt.

So wurde vor Augen geführt, dass der starke Glaube eine geistige Macht bildet, welches mit finanziellen Kräften nicht zu besiegen ist.

Die Geschichte der Türkei ist mit vielen Beispielen solcher heldenhafter Machtbilder gefüllt. Die politischen Parteien, die fast die ganze Bevölkerung vertreten, haben einheitlich gegen den Putsch gehandelt und das Volk hat – unabhängig von ihrer politischen Richtung – sich gemeinsam gegen den Putsch gestellt.

Trotz all dieser Ereignisse hat unsere Wirtschaft nicht negativ darauf reagiert. Als Resultat der in den letzten 15 Jahren durchgeführten wirtschaftlichen Reformen verstärkte sich die türkische Wirtschaft derart, dass sie erfolgreich eine Resistenz gegen solche Ereignisse gebildet hat. Ein Ausdruck dieser Resistenz ist bspw., dass in allen Sektoren der Wirtschaft weiterhin Investitionen getätigt werden. Wie im Beispiel von dritten Istanbuler Flughafen, das mit einer Investition in Höhe von 50 Mia. $ gebaut wird, die Zeigt, dass die Türkei weiterhin ein Land bleiben wird, dass in dieser Region grösste Investitionen tätigt und eine stabile wirtschaftliche und politische Lage hat.

Durch diesen Putschversuch wurde versucht das einzige Land, das in der Mittelostregion eine stabile politische und wirtschaftliche Situation hat, durch die Unterstützung einiger Länder, die eine Art Aasgeiercharakter haben, zu übernehmen. Mit diesem Versuch wurde auch klar, dass die Türkei ein Schützengraben für die Mittelostländern darstellt, in denen durch diesen Versuch auf das Erhöhen unmenschlicher Behandlungen gezielt wurde.

In dieser einen Nacht wurde dieser Putschversuch durch das Volk, das sich für die Weiterführung der politischen und wirtschaftlichen Stabilität entschieden hat, besiegt. Dieser Versuch wird weder die Tätigkeiten von staatlichen noch die Tätigkeiten der privaten Institutionen aufhalten. Das türkische Volk hält Wache für seinen Staat und Vaterland.

Als türkische Bürger verurteilen wir jeden Putschversuch gegen unseren Rechtsstaat, unsere Freiheit, politische und wirtschaftliche Stabilität und geben der ganzen Welt bekannt, dass wir gegen jeden Putsch sind, der eine zerstörte Demokratie und die Übertragung der Landesregierung auf eine Militärdiktatur mit einer handvoll tyrannischer Putschisten zur Folge hat.

Die Kinder Anatoliens haben sich noch nie unterworfen und werden dies auch niemals zulassen. Es lebe die Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit.

Wenn Sie auch der gleichen Meinung sind, wäre es uns eine Ehre wenn sie diese Mitteilung mit Ihrem Umfeld teilen

Türkische Bevölkerung gegen Putsch